ZAKON O RADU: Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Otac deteta može da koristi ovo pravo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu

ZAKON O RADU: Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Otac deteta može da koristi ovo pravo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu

Očevi sa bebama u naručju, dok je mama na poslu – sve je češća slika roditeljstva u Srbiji. Do pre samo nekoliko godina, kuriozitet je bio ako dva, tri ili pet očeva odsustvuje s posla da bi čuvalo bebu. Slika se polako menja, pa je trenutno na “porodiljskom” bolovanju 300 očeva. Toliko ih prima naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta.

Rezultati istraživanja o usklađivanju rada i roditeljstva, koje je radio kabinet dr Slavice Đukić Dejanović, ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, pokazuju da se od 330 anketiranih poslodavaca samo njih 57 izjasnilo da u njihovoj kompaniji postoje primeri da očevi koriste roditeljsko odsustvo. Gotovo trećina očeva koji koriste “porodiljsko” bolovanje, dok su njihove supruge na poslu, zaposleno je u finansijskim institucijama, pokazuje ovo istraživanje.

– Najviše očeva koji se odlučuju za odsustvo zaposleno je u finansijskom sektoru. Među njima nije zanemarljiv procenat onih koji su veoma dobro plaćeni i visoko obrazovani – kaže, dr Slavica Đukić Dejanović. – Zadatak celog mog tima, zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u budućem periodu biće da podstakne učvršćivanje partnerskog odnosa kada je reč o odgoju dece. To znači veće uključivanje muškaraca u podizanje potomstva i da u tom važnom zadatku budu ravnopravni sa ženama.

Ministarka objašnjava da je upravo prva godina života svakog deteta posebno važna, jer ono tada može da stekne početnu percepciju da je voljeno i da su tu ravnopravno i mama i tata.

– U svakom slučaju, muško “porodiljsko” bolovanje ne treba posmatrati kao jeres, i verujem da je vreme u kome se tako gledalo iza nas – poručuje Slavica Đukić Dejanović.

Istraživanje je pokazalo i da se učešće očeva u roditeljstvu veoma razlikuje od opštine do opštine. Samo u šest lokalnih samouprava, od ukupno 66 koje su anketirane, postoje tate na “porodiljskom” bolovanju.

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017) kaže da svaki muškarac može da ode na bolovanje kako bi negovao i čuvao bebu, ali tek kada ona navrši tri meseca. Do tada, to je isključivo pravo majke. Za otvaranje bolovanja dokumenti su isti kao i za žene, samo što očevi moraju da dostave i pisani dogovor sa suprugom da ona svoje pravo na odsustvo prenosi na njegaOnog trenutka kada otac ode na bolovanje, njegova supruga mora da se vrati na posao. Naknada za odsustvo od tada leže njemu na račun. Prema starom zakonu, ovo primanje stizalo je na račun majke, bez obzira na to ko ga je koristio. Način obračunavanja zarade identičan je za oba roditelja.

Iako broj očeva koji se odlučuju za “porodiljsko” bolovanje raste poslednjih godina, i dalje su u velikom zaostatku za majkama. Godišnje se u Srbiji rodi oko 65.000 beba, a za najveći broj, do detetove prve godine, bolovanje uzima majka. I kasnije, zbog bolesti starije dece, mnogo češće sa radnog mesta odsustvuju majke nego očevi.

ZAKON O RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017)

5. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

Član 94

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog člana.

Otac deteta može da koristi pravo iz stava 3. ovog člana u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Otac deteta može da koristi pravo iz stava 4. ovog člana.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.

IZVOR:PARAGRAF.RS, V.NOVOSTI

Comments are closed.