Reforma propisa

Reforma propisa

Da bi privredni ambijent u Srbiji bio pogodniji za razvoj preduzetništva, neophodno je unaprediti propise. U našoj zemlji je donet veliki broj novih propisa po hitnom postupku, ali oni nisu rešili sve probleme sa kojima se privrednici suočavaju. Zato smo učesnici javnih rasprava i inicijatori promena. Pisali smo inicijative za izmene Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o paušalnom oporezivanju, dali smo smernice za razvoj ocd-a i nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost i.t.d.

Pozivamo sve privrednike da daju doprinos projektu “E-papir” gde na linku www.epapir.rsjp.gov.rs mogu identifikovati dokumentaciju sa kojom se susreću i koja im otežava rad. Projekat ima za cilj unapređenje administrativnih procedura što doprinosi smanjenju troškova poslovanja. Ovaj portal omogućuje uključivanje privrede u sistem reformi i predstavlja odličan kanal komunikacije.