Edukacija

Edukacija

Konstantno učestvujemo u  edukativnim projektima pri čemu najviše pažnje pridajemo dualnom obrazovanju u sektoru ekonomije. U fokusu su mladi i ostale teško zapošljive kategorije koje pripremamo za tržište rada.