PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA STUPA NA SNAGU 15. SEPTEMBRA 2018. GODINE: Učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, ili tuku drugare, uništavaju školsku imovinu, dopišu ocenu u dnevnik, uz vaspitnu meru imaće i dodatne obaveze

PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA STUPA NA SNAGU 15. SEPTEMBRA 2018. GODINE: Učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, ili tuku drugare, uništavaju školsku imovinu, dopišu ocenu u dnevnik, uz vaspitnu meru imaće i dodatne obaveze

Poseban pravilnik od 15. septembra nalaže da učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, ili tuku drugare, uništavaju školsku imovinu, dopišu ocenu u dnevnik, uz vaspitnu meru imaju i dodatne obaveze

akon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pre otprilike godinu dana propisao je da se osnovci koji zlostavljaju svoje vršnjake mogu i bez saglasnosti roditelja premestiti u drugu školu, o čemu je “Politika” prva proletos izvestila javnost. Tada je najavljeno da će učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, tuku drugare iz klupe, uništavaju školsku imovinu, dopišu ocenu u dnevnik, uporedo sa izricanjem vaspitne mere imati i društveno koristan rad.

O kakvim je tačno aktivnostima reč precizirano je u Pravilniku o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2018)koji je prethodnih dana objavljen u “Službenom glasniku”. Biljana Lajović, psiholog i specijalni savetnik ministra prosvete, ističe da pravilnik stupa na snagu 15. septembra i ima cilj da kod učenika razvije svest o posledicama sopstvenog ponašanja, usmeri ga na ono koje je poželjno i pozitivno, a ne da ga kažnjava.

Pravilnik propisuje obavezne aktivnosti za đake, vodeći računa o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, uzrastu i dostojanstvu učenika. Primenjuju se u tri slučaja – kod lakših i težih povreda školskih obaveza, ali i kod povreda zakonom propisanih zabrana.

IZVOR:PARAGRAF.RS, POLITIKA.RS

Comments are closed.