Visina penzije zavisi od visine plate i dužine staža, ali za njeno računanje postoji posebna formula

Visina penzije zavisi od visine plate i dužine staža, ali za njeno računanje postoji posebna formula

Iako svakog meseca odvajamo čak 26 odsto plate za penzijsko osiguranje, malo ko od nas može i da pretpostavi koliki će nam biti iznos na čeku kada odemo u penziju.

Način da to izračunamo postoji, ali, nije jednostavan. Polazna tačka je ova formula, a paradoks je da je jedini poznat pojam u njoj u stvari ono što tek treba da izračunamo.

Ukoliko ne spadate u grupu ljudi koji veruju da neće dočekati penziju, ili u deo populacije koji veruje da će penzioni sistem, ovakav kakav je, izumreti dok stasaju za prvi penzioni ček, papir i olovku i ruke i računajte.

VISINA PENZIJE = LIČNI BOD x OPŠTI BOD

Da stvar bude još komplikovanija, da bismo došli do toga koliki nam je lični bod, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža. Od 1.1.1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. godine u bruto iznosu.

E, sad kad znamo koliki nam je koeficijent njega množimo sa godinama staža i dobijamo lični bod. Do izračunavanja penzije ostao je samo još jedan korak, a to je da dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom koji trenutno iznosi 772,31 dinar.

U PIO fondu daju primer:

– Ako neko ima 30 godina staža i zaradu na nivou prosečne zarade u Republici za sve godine penzijskog staža, visina penzije = 30 * 1 * 772,31 = 23.169 dinara – objašnjavaju u PIO fondu.

IZVOR:TELEGRAF.RS

Comments are closed.