Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Radna praksa za mlade sa invaliditetom

 

Forum mladih sa invaliditetom objavio je konkurs za pohađanje prakse u kompanijama za 16 mladih sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda. Rok za prijavu je petak, 23.02.2018.

Konkurs je otvoren za motivisane mlade sa invaliditetom, koji imaju do 35 godina i žele da steknu radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima. Za praktikante Forum mladih sa invaliditetom obezbeđuje novčanu nadoknadu na mesečnom nivou za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Svakom praktikantu biće dodeljen mentor iz privrednog subjekta u kojem će pohađati praksu.

Praksa će početi sredinom marta i trajaće do sredine juna 2018. godine. Rok za prijavu je petak, 23.02.2018.

Opisi pojedinačnih pozicija za praksu i prijavni formular nalaze se na linku: http://fmi.rs/?page_id=2976

Jedan kandidat može da se prijavi na više pozicija. Odabrani kandidati će pre početka prakse proći petodnevnu obuku za sticanje dodatnih znanja i veština u oblasti rada.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom, putem telefona: 011/3220-632 (radnim danima od 09.00 do 17.00 časovs) ili mejlom: office@fmi.rs.

Praksa se realizuje u okviru projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati projekta odnose se na uvećanje mogućnosti za zaposlenje i sticanje novih znanja i veština mladih, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura. Program je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Delta holding d.o.o, dok su saradnici na projektu Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije i Univerzitetski centar za studente sa hendikepom. Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”, koji finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

IZVOR:NSZ.GOV.RS

Comments are closed.