NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA SET EKOLOŠKIH ZAKONA: Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine stvara se formalno-pravni uslov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA SET EKOLOŠKIH ZAKONA: Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine stvara se formalno-pravni uslov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD

Skupština Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016), čime se stvara formalno-pravni uslov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD.

Smisao izmena jeste u tome da se nosiocima porodičnog gazdinstva, preduzetnicima, privrednim društvima, ali i zemljoradničkim zadrugama, pomogne da ispune sve što je potrebno kako bi mogli da konkurišu za sredstva iz ovog fonda.

Zakonom je propisano i da se sredstva iz Zelenog fonda Srbije dodeljuju korisnicima u svrhu finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine, na osnovu javnog konkursa koje objavljuje nadležno ministarstvo.

Sredstva se mogu dodeliti i bez sprovođenja javnog konkursa u slučaju finansiranja interventnih mera u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine.

Skupština je usvojila i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa. U pitanju je zaštita 255 vrsta ptica, od kojih gotovo polovina prolazi kroz Srbiju.

Naša zemlja se nalazi na putu gnezdilišta tih ptica i zakonom se sprečava njihov krivolov jer su veoma važne za biodiverzitet Srbije i drugih zemalja.

Usvojen je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju slepih miševa u Evropi. U Srbiji ima 52 vrste te populacije, koja je izuzetno važna za ravnotežu u prirodi.

Poslanici su usvojili i rebalans finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za 2018. godinu.

Odlukom o izmenama tog finansijskog plana RFZO uvećani su prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci u iznosu od 4,1 milijardu dinara, pri čemu je 500 miliona dinara transfer iz budžeta za lica obolela od retkih bolesti.

Takođe, 3,6 milijardi dinara je predviđeno za neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina kojima se finansiraju rashodi za lekove izdate na recept, pomagala i naprave, kao i bolovanja.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata i Zakon o potvrđivanju Sporazuma vlada Srbije i Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode.

IZVOR:PARAGRAF.RS

Comments are closed.