Merenje koncentracije radona u školama i vrtićima

Merenje koncentracije radona u školama i vrtićima

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost nastavlja merenje koncentracije radona u Srbiji, a sada to čini u javnim objektima, prvenstveno u školama i vrtićima.

U ovoj fazi planirano je da se koncentracija radona izmeri u oko 1000 škola i vrtića na teritoriji Srbije, saopštila je Agencija.

Planirano je da postavljanje detektora počne u decembru, a njihovo prikupljanje na kraju grejne sezone u 2019. godini.

Prikupljeni detektori će biti poslati u ovlašćenu laboratoriju u Švedskoj, koja će nakon očitavanja i obrade rezultata, podatke dostaviti Agenciji.

Reč je o projektu Međunarodne agencije za atomsku energiju koji je planiran za ovu i sledeću godinu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, saopštila je Agencija.

Sredstva za 5000 integralnih pasivnih detektora za merenje radona obezbedila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, dok je Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, kao nosilac i koordinator ovog projekta zadužena za distribuciju detektora za radon po školama i vrtićima u skladu sa utvrđenim međunarodnim standardima.

Stručni timovi Agencije, obišći će školske uprave i uz predavanja o prirodnoj radioaktivnosti i radonu kao prirodnom radioaktivnom gasu, podeliće detektore i prateći materijal.

Inače, radon je prirodni radioaktivni gas i na otvorenom prostoru nalazi se u niskim koncentracijama. Kao i svaki drugi gas, u zatvorenom prostoru se može akumulirati u znatno višim koncentracijama. Najveći izvor radona u zatvorenom prostoru je zemljište na kome se objekat nalazi, ali će njegova koncentracija u velikoj meri zavisiti od same konstrukcije objekta, ventilacionog sistema, klimatskih uslova…

IZVOR:DNEVNIK.RS

Comments are closed.