EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: U porastu broj prijava iz Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: U porastu broj prijava iz Srbije

Evropski sud za ljudska prava je u 2017. godini iz Srbije dobio 1.431 novu prijavu što je više u odnosu na broj zahteva podnetih u 2016. godini.

Od 26 presuda izrečenih za predmete iz Srbije u 2017. godini u 25 je konstatovano bar jedno kršenje prava, navodi se u godišnjem izveštaju Suda u Strazburu.

– Kada je Srbija u pitanju broj novih prijava u 2017. godini iznosio je 1.431 što je blago povećanje u odnosu na 1.330 dobijenih prijava u 2016. godini – navodi se u godišnjem izveštaju Evropskog suda za ljudska prava.

Predsednik Evropskog suda za ljudska prava Gudio Raimondi je godišnjoj konferenciji u Strazburu izjavio je da je u 2017. godini primećen ukupni porast prispelih zahteva (63.350 novih prijava što je za 19 procenta više u odnosu na 2016. godinu) uglavnom, kao je naglasio, zbog novih predmeta protiv Turske.

– Najviše prijava, u odnosu na svakih 10.000 stanovnika, stiglo je iz Rumunije (3,31), Turske (3,25), Bosne i Hercegovine (2,47), Crne Gore (2,22). Prosek za Srbiju je 2,03 što je gotovo tri puta više od evropskog proseka – navodi se u izveštaju.

Evropski sud za ljudska prava navodi da su u 2017. godini 1.594 prijave iz Srbije proglašene kao neprihvatljive, povodom 92 predmeta Sud je u komunikaciji sa Vladom i čeka dodatne informacije dok su presude izrečene za 37 prijava.

“Kada je reč o Srbiji, od 26 presuda donetih u 2017. godini (od kojih neke obuhvataju više predmeta) u 25 je pronađena najmanje jedan prekršaj. Najčešće kršene odredbe se odnose na neispunjavanje sudskih odluka i zabranu diskriminacije”, stoji u godišnjem izveštaju Evropskog suda za ljudska prva za 2017. godinu.

Navodi se i da Sud za ljudska prava u Strazburu između između 1959. godine (kada je Sud osnovan) i 2017. godine doneo ukupno 179 presuda koje se odnose na prijave iz Srbije i da je u njih 161 pronađeno najmanje jedno kršenje odredbi.

Najviše su se kršile odredbe iz zaštite imovinskih prva i trajanja sudskih procedura.

U Strazburu kažu da se pred Sudom u proceduri trenutno nalazi 940 prijava podnetih iz Srbije.

IZVOR:BLIC.RS

Comments are closed.