Dan socijalne pravde

Dan socijalne pravde

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde.

Socijalna pravda kao preduslov ostvarivanja jednakih šansi za sve pojedince u društvu moguća je jedino kroz poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda saopštio je povodom 20. februara, Svetskog dana socijalne pravde, Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Kako se navodi u saopštenju, Pašalić je poručio da je socijalna pravda moguća samo kroz uvažavanje ljudskog dostojanstva i međusobnih različitosti i naročito kroz iskorenjivanje nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti i nasilja.

Prema poslednjim podacima Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, linija apsolutnog siromaštva iznosi 12.045 dinara mesečno po potrošačkoj jedinici, a potrošnju nižu od tog iznosa imalo je 7,2 odsto stanovnika Srbije, što znači da oko pola miliona ljudi nije u stanju da zadovolji minimalne egzistencijalne potrebe, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, ovi podaci upozoravaju da siromašnih u Srbiji i dalje ima, da su riziku od siromaštva najviše izloženi mlađi od 18 godina, a to potvrđuju i nalazi Saveta za prava deteta, koji je nedavno ukazao na to da u našem društvu još ima dece koja nisu u obrazovnom sistemu, koja su izložena teškom fizičkom poslu i dece koja žive ili rade na ulici.

Najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece, kao i nezaposleni, ističe Pašalić u saopštenju.

Zbog toga je, upozorava Zaštitnik građana, uprkos zahtevima štednje, obaveza države i javne vlasti da nastavi da razvija i ulaže u usluge podrške za decu, mlade i stare, da ojačava i širi prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, da u budžetu uvećava izdvajanja za najsiromašnije, kako bi razvijajući uzajamnu podršku, partnerstvo i saradnju svih članova u zajednici utemeljila društvo zasnovano na solidarnosti, pravednosti, slobodi i jednakosti, zaključio je zaštitnik građana.

„Jedino takvo društvo može doprineti razvoju empatije među građanima takođe neophodnoj u prevladavanju izazova socijalne nepravde i smanjenju jaza između različitih društvenih slojeva“, navodi Zaštitnik građana.

Svetski dan socijalne pravde obeležava se, kako bi na poseban način bili istaknuti globalni problemi siromaštva, socijalne i ekonomske isključenosti i nezaposlenosti na nivou svetske populacije.

Prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbednosti unutar i između država.

Prepoznato je da globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu da podstiču razvoj ekonomija i tehnologije i doprinesu poboljšanju životnog standarda ljudi širom sveta. To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja. Podsećanje na ovu nužnost na današnji dan je prvi korak u pravcu dostizanja željenog cilja.

IZVOR: Kuća dobrih vesti

Comments are closed.