APR uvela novu e-uslugu

APR uvela novu e-uslugu

Posle elektronske registracije preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu e- uslugu za privredna društva- elektronsko osnivanje jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Ova procedura se u potpunosti sprovodi internetom, a osim što isključuje dolazak pred šalter ili slanje dokumenata poštom, e- Registracija je i jeftinija od registracije u papirima. Naknada za ovu elektronsku uslugu plaća se isključivo platnim karticama, ali je ona za 1.400 dinara niži od naknade koja se plaća za „papirnu“ registraciju.

Kako se navodi u saopštenju, E- prijavu može da podnese član društva, odnosno njegov osnivač koji je domaće ili strano fizičko lice ili, pak, domaće pravno lice koje prijavu podnosi preko svog registrovanog zastupnika, odn. punomoćnika.

Budući privrednik koji odluči da se elektronski registruje, prvo treba da pristupi sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre i da kreira korisnički nalog ili, ukoliko je već prijavljen u sistemu, treba da unese svoju elektronsku poštu i lozinku.

E- prijava mora da bude potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom kojim se, takođe, potpisuju i sva dokumenta koja se prilažu uz prijavu. Sva priložena dokumenta moraju biti kreirana u formi e-dokumenta, potpisanog e-potpisom člana društva, ili u obliku digitalizovanog akta čija je istovetnost originalu potvrđena kvalifikovanim e-pečatom ili kvalifikovanim e-potpisom javnog beležnika, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski potpis i elektronski dokument.

E- prijava za osnivanje podnosi se tek kada se popune sva obavezna polja u aplikaciji, a plaćanje naknade moguće je izvršiti Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom.

Zahvaljujući jednošalterskom sistemu registracije, podnosilac e- prijave istovremeno podnosi prijavu za registraciju osnivanja u APR-u, prijavu za dodelu PIB-a i PDV evidenciju, ali i prijavljuje PIO fondu podatke za člana društva koji zasniva radni odnos u privrednom društvu.

Kao pomoć korisnicima, APR je na svom sajtu i You tube kanalu objavio video uputstvo za e- registraciju osnivanja jednočlanog DOO-a, a pitanja se mogu uputiti i Info centru APR-a na telefon 011 20 23 350, e- mejlom na drustva@apr.gov.rs, dok se za pomoć u vezi sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika i popunjavanje e- prijave građani mogu obratiti i tehničkoj podršci APR, na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

IZVOR:DANAS.RS

Comments are closed.